• اردوی مرد و مردونه
  اردوی مرد و مردونه

  یکی از مهم ترین هدفامون، ایجاد بستری برای رفاقت و صمیمت و ارتباط هر چه بیشتر بین پدرها و پسرامون هست که از طریق دورهمی ها و بازی های تیمی، و لذت بخش ترین جاش دیدن خوشحالی و خنده ه های شماست
  خوشبختی تون آرزومونه آتیه سازانِ کوچک

 • مدرسۀ آتیه، مدرسۀ زندگی
  مدرسۀ آتیه، مدرسۀ زندگی
 • صبحانهِ سلامت
  صبحانهِ سلامت
 • استقبال از عید نوروز
  استقبال از عید نوروز
 • روزِ اولِ مهر
  روزِ اولِ مهر
 • جلسه انجمن اولیاء و مربیان
  جلسه انجمن اولیاء و مربیان
 • المپیاد ورزشی درون مدرسه ای
  المپیاد ورزشی درون مدرسه ای
 • بزرگ مردانِ کوچک
  بزرگ مردانِ کوچک

  یاد گیری نشانه ی حرف "س" بهمراه گیفتِ سیبیل بعنوان یادگاری

 • جشن قرآن
  جشن قرآن
 • جشن شبِ یلدا
  جشن شبِ یلدا
 • کلاس دانشمندانِ کوچک
  کلاس دانشمندانِ کوچک

   زنگِ هیجان انگیزِ آزمایشگاه

 • کلاسِ مهندسانِ کوچک
  کلاسِ مهندسانِ کوچک

  کلاس جذاب و دوست داشتنیِ رُباتیک

 • کلاسِ جذابِ کامپیوتر
  کلاسِ جذابِ کامپیوتر
 • زنگِ نمایشِ خلاق
  زنگِ نمایشِ خلاق
 • جشن یادگیری
  جشن یادگیری
 • زنگ های شادِ تفریح
  زنگ های شادِ تفریح
 • جشنواره غذایی مجموعه مدارس آتیه
  جشنواره غذایی مجموعه مدارس آتیه

جدیدترین اخبار

جدید ترین مقالات آموزشی